Rengøring af maskindele

Rengøring Maskindele Rengøring af motorer og maskindele

Vi renser de enkelte maskindele på maskinen, som hele maskinen. Vi kan komme ind i de helt små og umulige hjørner. Vi kan håndtere motorer på samme måde. Metoden skaber ikke ekstra affald. Den er tør – hvorved maskinen eller maskin-delene kan anvendes umiddelbart efter rengøringen.
I det følgende er der eksempler på maskindele – både undervejs i behandlingen – men også før og efter.

 

Rengøring maskindeleRengøring Maskindele

 

Kontakt os venligst ved spørgsmål og behov for uddybning eller afdækning.